Kirjautuminen

Hankkeen sivut ovat siirtyneet

 

Ruskon OPH hakemuksen sivut ovat siirtyneet Ruskon kunnan www sivuille osoitteeseen http://www.rusko.fi/ops-hanke

Järjestelmän kuvausta

 

Olen Ruskon opettajia varten tehnyt mallin ja esimerkkejä, miten järjestelmän on ajateltu  toimivan, voit katsoa esityksen täältä. Järjestelmä on karkeasti kuvattu, yritän vielä tehdä havainnollisemman esityksen myöhemmin.

Lyhyesti, mitä olemme suunnitelleet järjestelmästä.

* Järjestelmä on tietokantapohjainen, jotta hakutoiminnot saadaan tehtyä kunnolla
* Järjestelmään tuodaan opsin ainekohtaiset aiheet, jotta ope voi valita niistä suunnitelmaa koskevan aihealueen
* Järjestelmään tuodaan oppikirjojen sisällysluettelot, jotta ope voi valita niistä suunnitelmaa koskevan oppikirjan kappaleen
* Oppitunnin kirjaamiseen tarvitaan tunnukset
* Kirjattu opetuskokonaisuus, esim oppitunti, on avoin kaikille ilman kirjautumista
*

 

Opetuskokonaisuuteen kirjataan pakollisina oppiaine, vuosiluokka, lyhyt kuvaus oppitunin kulusta, aihe. Vapaaehtoisina lisäksi www-linkit, kirjasarjaan liittyvä kappale, monisteet, opettajan oma materiaali, oppilaan sähkösiet tehtävät.

*

 

Haku toimii yllä mainittujen kenttien perusteella. Hakutuloksena esim. kaikkie opettajien tekemän kuutio kirjasarjan kappaleeseen 11 liittyvät suunitelmat. Haku tulokset lajitellaan siten, että ensin näkyy omat kirjaukset ja sitten muiden opettajien suosituimmuusjärjestyksessä.

*

 

Työkalu linkitetään Wilman lukujärjestykseen, kirjautunut käyttäjä voi linkittää kokonaisuuden suoraan omaan wilman lukujärjestykseen, jolloin se näkyy myös oppilaalle. Oppilalle näkyvät vain hänelle tarkoitetut osiot.

*

Wilma tunnukset toimivat suoraan järjestelmän tunnuksina. Meillä Ruskolla tämä tarkoittaa kiertokautta Ad tunnuksia. Erillisiä tunnuksia siis ei tarvita.

 

 

 

 

 

 

Nyky- ja tavoitetila

Nykytila

  Opettajat eivät saa teknistä tukea opetuksen kehittämiselle
  Idean syntymisen jälkeen joko puuttuu välineet tai hankintamahdollisuus välineisiin nopeasti
  Malli ja kulttuuri tukee opetusmateriaalian jakamista, mutta ei opetuskäytäntöjen. Pelkkä materiaalin jakaminen ei ole edistänyt uusien opetuskäytäntöjen leviämistä
  Koulutoimessa on jo valmiita ideoita opetustyön kehittämiseen, mutta mahdollisuudet toteuttaa ne ovat vähäisten resurssien takia pienet
  Puuttuu aikaa uusien menetelmien validointiin, testaamiseen ja käyttöönottoon ja yhteiseen suunnitteluun
  Koulun kehittäminen ei ole johdonmukaista tai suunniteltua

 

Tavoitetila

 •   Perustetaan opettajien ryhmiä, joilla on samat tavoitteet opetuksessa tai sen kehittämisessä.
    Kartoitetaan opetuksen tila ja kehittämisen tarpeet sidosryhmissä
    Tutustutaan uusiin muualla käytössä oleviin hyväksi havaittuihin menetelmiin ja aikaisempien valmiiden hankkeiden tuloksiin. Sidosryhmät valitsevat parhaat
    Laaditaan nykykäytännön mukaiset jaksosuunnitelmat aihekokonaisuuksineen ja sijoitetaan hyväksi havaittujen menetelmien kuvaukset ja tuntisuunnitelman mahdollisine materiaaleineen
    TVT sulautetaan osaksi opetussuunnitelmaa, eikä sitä enää koeta erillisenä osana opetusta
    Mahdollistetaan opettajien aikaa opettajien yhteistyölle
    Luodaan tekninen alusta luonnolliselle yhteistyölle .
    Malli skaalautuu koulusta koko kunnan kouluihin ja alueelliseen yhteistyöhön
    Koulutoimeen perustetaan opetussuunnittelija toimi, jonka tehtävänä on koordinoida sidosryhmien toimintaa ja tarjota teknistä tukea kehittämistyössä.
    Kehitetään valmiita olemassa olevia ideoita hankkeen rahoituksen turvin

 

 

 

 

 

Raha-asiat

Myönnetty avustus oli hieman pienempi kuin haettu avustus. Siksi alla olevat summat ovat suuntaa antavia. Tarkemmat summat selviävät joulukuussa, kun hanke varsinaisesti aloitetaan. Alla on vielä alkuperäinen suunnitelma hakemuksesta

Alla oleva taulukko on alustava kustannusarvio haettavista summista Ruskolla. Koulutusraha on tarkoitettu koulutuksiin, jotka ovat esimerkiksi seudullisia ja aiheuttavat esimerkiksi sijaiskuluja. Lisäksi koulutusrahalla voidaan hankkia kouluttajia Ruskolle, esimerkiksi toiminnalliseen matematiikkaan. Koulutusrahaa on laskettu 2 vuoden aikana keskimäärin 2 tuntia opettajaa kohden. Yhteensä sarake tarkoittaa 2 vuoden yhteissummaa. Jos hanke teitä joka tapauksessa kiinnostaa, ilmoittakaa meidät omassa hankehakemuksessanne. Yhteinen osuus meidän hankkeista olisi siis nimenomaan yhteistyöjärjestelmän hankkimiseen varattu osuus. Muut haettavat rahamäärät ovat meidän paikallisesti käytettävissä. Videointityökalun hankinnassa kannattaa myös selvittää yhteishankinta. Ideana järjestelmän yhteishankinnassa on, että kaikki hankkeeseen liittyneet pääsevät mukaan järjestelmän toiminnollisuuksien määrittelyyn ja että kaikki käyttävät samaa järjestelmää pilvipalveluna. Rusko voi toimia koordinaattorina järjestelmän määrittelyssä ja hankinnassa. Yritän vielä ehtiä kuvaamaan meidän ajatusta järjestelmästä tarkemmin tänne sivustolle oman linkin taakse.

Joukkoistamalla saadaan hyviä oppikokonaisuuksia kerättyä iso määrä.

 

Haettava asia tarkennus a-hinta määrä yhteensä
koulutusraha ulkopuoliset koulutukset, kouluttajia Ruskolle, keskimäärin 2 tuntia / opettaja     10000
Koordinointi: opetussuunnittelija, rehtorit ? vko tunnin huojennus / vuosi opetussuunnittelijalle, osa koordinoinnista rehtoreille 23500 2 47000
Siirettäviä laitteita yläkoulun matikka, 3 luokkaa, 5 laitetta / luokka kannettava / tablet 400 15 6000
Toiminnallinen matematiikka       1000
Fysiikka mittalaitteet 250 4 1000
  kannettavat / tablet laitteet 400 5 2000
Uutisprojekti, 2 kpl kameroita, mikrofoneja, editointiohjelmia kamera+ jalusta 300 2 600
mikrofoni 100 2 200
editointiohjelman lisenssit 18 kpl 50 18 900
tietotekniikka projekti Drupal / Joomla koulutus 1000 1 1000
web-hotellipalvelu 2 v 200 1 200
Alakoulun pelioppiminen 5 luokkaa 5 laitetta / luokka tablet laitteita 300 25 7500
Oppimisympäristö, hinta / oppilas / vuosi Valinta keväällä 2013 3 € 1800 5 400 €
Innovaatio raha tuleviin laite- ja materiaalihankintoihin       5000
Videointiohjelma / vuosi   5000 2 10000
yhteistyöjärjestelmä hinta / vuosi   5000 2 10000

 

Hankkeeseen tarvittavat resurssit

Yhteistyöaika ja koulutusresurssi

Vaiheessa 1 perustetut opettajaryhmät sopivat itsenäisesti yhteistyöajasta. Käytetty yhteistyöaika kirjataan järjestelmään, esimerkiksi Wilmaan. Kukin ryhmän jäsen vastaa vuorollaan yhteistyöajan suunnitelmallisesta sisällöstä. Hankkeen aikana opettajat käyttävät yhteissuunnitteluaikaa lukuvuodessa vähintään alla olevan taulukon mukaisesti. Koulutusraha on tarkoitettu koulutuksiin, jotka ovat esimerkiksi seudullisia ja aiheuttavat esimerkiksi sijaiskuluja. Lisäksi koulutusrahalla voidaan hankkia kouluttajia Ruskolle, esimerkiksi toiminnalliseen matematiikkaan. Koulutusrahaa on laskettu 2 vuoden aikana keskimäärin 2 tuntia opettajaa kohden.

  YT aikaa 1 tunti viikossa
  OAJ:n ja työnantajan kanssa neuvotellaan, että yksi veso jaetaan kuudeksi yhden tunnin mittaiseksi tuokioksi
  Koulutusrahaa 10 000 euroa

 


Hankekoordinaattori / opetussuunnittelija

   
  Hankekoordinaattorille opetusvelvollisuuden huojennusta 10 viikkotuntia, työ yhdistetään opetussuunnittleijan työnkuvaan ja siihen yhdistetään opetussuunnittelijan resurssit
  Hankekoorsinaattorin rahoitusta haetaan hankeavustuksesta
 

Tarkempi hankekoordinaattorin työnkuva, files/Hankekoordinaattori.pdf

Tarkempi opetussuunittelijan työnkuva, files/Opetussuunnittelija.pdf

 


Laiteresurssit

Laiteiden hankintaan haetaan rahoitusta hankkeesta. Laitehankinnat ovat pääasiassa oppilaille tarkoitettuja laitteita. Monet kehitysajatukset ovat hankalasti toteutettavissa ilman oppilaiden laitteita. Laitteet tulevat olemaan pääasiassa siirrettäviä laitteita. Tuleville ajatuksille haetaan innovaatiorahaa hankeesta 5000 euroa. Kyseistä rahaa ehdotetaan vuosittain lisäksi kunnan taloousarvioon vähintään 5000 euroa.

  Laiteresursseja haetaan valmiiden opetuskäytäntöjen ideoiden mukaisesti
  Laiteresursseja varataan lisäksi hankkeen aikana tuleville ideoille 5 000 euron innovaatiorahastoa

 


Yhteistyön mahdollistava järjestelmä

Yhteistyöjärjestelmä toteutukseen haetaan hankeen aikana kumppania, joka totetuttaa järjestelmän pilvipalveluna. Järjestelmän valinnassa otetaan huomioon, että se mahdollistaa yhteistyön yli kuntarajojen, skaalautuu tarvittaessa laajalle yhteistyöryhmälle. Järjestelmän tarkempi kuvaus on kirjtaan hankkeen www sivuille.
 

Muut resurssit hankerahoituksesta

Valmiiden ja varmasti myös tulevien ajatusten toteuttamiseksi tarvitaan erilaisia palveluja. Kyseiset palvelut tarvitaan välttämättä yläkoulun matematiikan projektissa, jossa aktivoidaan oppilaita omassa oppimisprosessissa. Kyseiset palvelut hankitaan kuitenkin siten, että ne ovat samalla kaikkien oppiaineiden, opettajien ja oppilaiden käytössä. Todennäköisesti myös hankkeen myötä osa hyvistä opetuskäytännöistä tulevat vaatimaan kyseisiä palveluja.

  Oppimisympäristö
  Videointityökalu