Oppilaille

Erityisesti matematiikan on rakenne on tehty omia oppilaitamme ajatellen. Työ on vielä kesken, mutta tarkoitus on rakentaa kirjasarjaa vastaava sisältö, jotta oikean videon löytäminen olisi mahdollisimman vaivatonta.

Tietotekniikan sisältö rakennetaan Maunun koulun tietotekniikan opetussuunitelman mukaan.

Oppilaiden huoltajille

Myös huoltajat ovat tervetulleita opetusvideoiden pariin. Hankalissa kotitehtävissä, voitte yhdessä oppilaiden kanssa kotona ratkoa tehtäviä

Opettajille

Muut opettajat voivat käyttää materiaalia omassa opetuksessanne.

Muille

Materiaalia voivat käyttää tiytysti kuka tahansa matematiikasta tai tieto- ja viestintätekniikasta kiinnostuneet