Sivustolla on matematiikan ja tietotekniikan opetustuokioita. Sisältö koostuu pääasissa opetusvideoista.

Matematiikan sisältö on lähinnä tarkoitettu peruskoulun yläkoulun oppisisältöön, mutta kuka tahansa voi toki sivustoa käyttää.

Tietotekniikan sisältö sopii mihin tahansa kouluasteelle tai vaikka muuten vain tietotekniikkaa opiskeleville.