Halusimme tarjota kaikille halukkaille mahdollisuuden oppia ja koota kaiken tekemämme materiaalin yhteen paikkaan ja jukaista sen kaikille.

Haluamme myös auttaa muita opettajia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa avuksi opetuksessa.

Olemme molemmat olleet kuntamme koulujen TVT strategian luonnissa mukana. Kyseisen prosessin aikana meille molemmille vahvistui tarve opetuksen muutokseen koulussa. Tekniikkaa tässä muutoksessa voidaan käyttää hyväksi, muistaen kuitenkin, että oppilaan näkökulma ja oppiminen on pääasia. Tekniikan päätehtäväksi meidän mielestämme on vuorovaikutukseen käytetyn ajan lisääminen. Siksi olemme tehneet opetusvideoita, joilla voidaan korvat yhteistä opettajajohtoista opetusta.

Materiaalien tuottaminen on monelle hankalaa ja melko työlästäkin. haluamme siksi tarjota tekemiämme materiaaleja julkisesti.