Halusimme tarjota kaikille halukkaille mahdollisuuden oppia ja koota kaiken tekemämme materiaalin yhteen paikkaan ja jukaista sen kaikille.

Haluamme myös auttaa muita opettajia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa avuksi opetuksessa.

Olemme molemmat olleet kuntamme koulujen TVT strategian luonnissa mukana. Kyseisen prosessin aikana meille molemmille vahvistui tarve opetuksen muutokseen koulussa. Tekniikkaa tässä muutoksessa voidaan käyttää hyväksi, muistaen kuitenkin, että oppilaan näkökulma ja oppiminen on pääasia. Tekniikan päätehtäväksi meidän mielestämme on vuorovaikutukseen käytetyn ajan lisääminen. Siksi olemme tehneet opetusvideoita, joilla voidaan korvat yhteistä opettajajohtoista opetusta.

Materiaalien tuottaminen on monelle hankalaa ja melko työlästäkin. haluamme siksi tarjota tekemiämme materiaaleja julkisesti.

Oppilaille

Erityisesti matematiikan on rakenne on tehty omia oppilaitamme ajatellen. Työ on vielä kesken, mutta tarkoitus on rakentaa kirjasarjaa vastaava sisältö, jotta oikean videon löytäminen olisi mahdollisimman vaivatonta.

Tietotekniikan sisältö rakennetaan Maunun koulun tietotekniikan opetussuunitelman mukaan.

Oppilaiden huoltajille

Myös huoltajat ovat tervetulleita opetusvideoiden pariin. Hankalissa kotitehtävissä, voitte yhdessä oppilaiden kanssa kotona ratkoa tehtäviä

Opettajille

Muut opettajat voivat käyttää materiaalia omassa opetuksessanne.

Muille

Materiaalia voivat käyttää tiytysti kuka tahansa matematiikasta tai tieto- ja viestintätekniikasta kiinnostuneet

 

Sivuston perustajia ovat Merja ja Janne Korsimo. Me molemmat toimimme yläkoulussa aineenopettajina.

Kokemusta peruskoulussa opettamisesta on 10-15 vuotta.

Tällä hetkellä tällä sivustolla ei vielä ole keskustelupalstaa, joten kehitysideoita tai muuta palautetta voi lähettää sähköpostilla. Osoitteet ovat etunimi.sukunimi(at)haluoppia.fi.

Voit myös lukea Jannen opetusblogia osoitteessa http://oppiaruskolla.blogspot.fi/ 

 

Sivustolla on matematiikan ja tietotekniikan opetustuokioita. Sisältö koostuu pääasissa opetusvideoista.

Matematiikan sisältö on lähinnä tarkoitettu peruskoulun yläkoulun oppisisältöön, mutta kuka tahansa voi toki sivustoa käyttää.

Tietotekniikan sisältö sopii mihin tahansa kouluasteelle tai vaikka muuten vain tietotekniikkaa opiskeleville.

Aito halu oppia?

 

Mahdollisuus?

 

Opetusvideoita

 

Sivuilla oleva materiaali on käytettävissä vapaasti. Sivuston rakentaminen on vielä kesken. Videomateriaali jaetaan ensin linkkeinä, jotta pääsette opetusvideoihin. Jahka ehdimme jaottelemme materiaalin selkeämmiksi kokonaisuuksiksi.

Toivomme oppimisen iloa kaikille käyttäjille.